Get Adobe Flash player

Teal Swan – Projekcia

zobraziť celý článok »

Marie Magdalena – Učit se chápat nemoci

Drazí přátelé, jsem tu, naplněna respektem k cestě, na které se nacházíte. Jsem Máří Magdaléna a byla jsem také na Zemi v lidském těle. Zakusila jsem zmatení, emoce a temnotu, která může být v lidském životě přítomná. Zakoušela jsem však také světlo, ony chvíle vhledu a hluboké extáze, kdykoli jsem vnímala přítomnost své duše. Tato zkušenost mě povznesla nad zmatení a osamělost pozemského života.

zobraziť celý článok »

Archanděl Michael – Stát se praktickým mystikem

Milovaní mistři, existuje Cesta Světla, která vás vyvede ven z hustoty do SVĚTLA DUCHOVNÍCH ŘÍŠÍ. Klíč, který vám umožní projít tuto Svatou Cestu, je uvnitř vás – nazývá se PÍSEŇ DUŠE. Když fungujete v rámci prostředí Třetí / Nižší Čtvrté Dimenze, jste vyladěni na to, čemu se říká Energetický Podpis. Když procházíte prostředím zbývajících podúrovní Vyšší Čtvrté Dimenze a vstupních úrovní Páté Dimenze, postupně se nalaďujete na svou PÍSEŇ DUŠE.

zobraziť celý článok »

Lož, v ktorej žijeme

Archanděl Michael – Druhá fáze vzestupu srdeční čakry

Cítíte, že se vaše srdeční čakra transformuje? Cítíte svou schopnost milovat a zvyšovat lásku? Vnímáte to, že se skrze vaši srdeční čakru vynořuje utrpení vaší minulosti, abyste ho ještě jednou prožili a propustili?
Teď je ten nejposvátnější čas na Zemi a na vnitřních rovinách, obzvláště během vašeho přesunu z roku 2014 do roku 2015, kdy se srdeční čakra Stvořitele, nejhlubší a nejčistší zdroj lásky, rozšiřuje a z ní proudí větší množství lásky do vibrací všeho a všech. Vše, co existuje / děje se ve Stvořiteli, existuje / děje se na vnitřních rovinách a na Zemi v každé duši. Některým lidem je to, že se nejčistší zdroj lásky v jejich srdeční čakře a duši rozšiřuje, napojuje a spojuje s celým jejich bytím, nepříjemné. Dochází tím k aktivaci hlubokého léčení. Někdy může být čistá vibrace lásky mnoha bytostmi pociťována jako něco nekalého, jako něco, co způsobuje chaos, nerovnováhu a pročišťování energií, myšlenek, emocí a vědomí. Když se člověk rozhodne těmto vzrůstajícím čistým vibracím lásky ve svém bytí klást odpor, ať už vědomě či nevědomě, pak započne bitva. Teprve když je člověk schopen zaměřit se na božskou pravdu ve svém bytí a dívat se na vše z této perspektivy, pak vnímá čistou lásku jako bonus, jako zázrak a léčení. Zažijete hlubokou expanzi srdeční čakry, rozvinete svou kapacitu být láskou a lásku vyjadřovat, stejně jako potvrzení toho, že svět kolem vás je láska.

zobraziť celý článok »

Lord Melchizedek – Jemné vyladění srdeční čakry

Z úrovní Univerza Stvořitelova vesmíru proudí skrze každého mistra a bytosti světla, také skrze mé energie Lorda Melchizedeka, mocné aktivační energie, které doporučují a podporují jemné vyladění srdečních čaker všech bytostí. Stvořitel všechny povzbuzuje, aby pečlivě a jemně prozkoumali vibrace své srdeční čakry, za účelem probudit v čakře větší sílu a jasnost. Stvořitel si přeje, aby všechny srdeční čakry zpívaly a vibrovaly větší čistotou a napomohly tak novému a umocněnému vyjadřování a přijímání lásky. Vibrace, které se nyní ukotvují na Zemi a které vycházejí z vašeho bytí, se stávají velmi bohatými, čistými, vyživujícími a posvátnými a je zásadní, abyste svou srdeční čakru jemně vyladili jako přípravu a závazek, že budete ctít v ní proudící vibrace božské lásky. Když láska proudí s větší inenzitou, je po vaší srdeční čakře žádáno, aby měla větší sílu a jasnost, aby se mohla pravdivě vyjadřovat a přijímat nové posvátné vibrace lásky.

zobraziť celý článok »

Marie Magdalena – Podstata veškerého léčení

Drahé ženy a drazí muži, jsem vám velmi blízko a vy mě můžete vnímat svým srdcem. V jednom z mých životů na Zemi jsem byla nazývána Marií Magdalénou, žila jsem na Zemi se smutkem i radostí, se strachem i odvahou. Stejně jako vy, jsem prošla každou emocí, zatímco jsem procházela cestou lidské zkušenosti.

zobraziť celý článok »

Jak měníte společnost

Drazí krásní lidé, všechny vás zdravím. Jsem hlas Země. Přijměte mě do svého středu, neboť jsem vaší matkou. Otevřete mi buňky svého těla, abych vám mohla přinést uvolnění, a učiňte tak nyní. Nechte odejít veškeré napětí, nechte odvanout mnoho myšlenek ve vaší hlavě, opakující se obavy, které mnozí máte. Nechejte vzduch proudit skrze a kolem vás.

Jste mi tak drazí. Tolik vás miluji a vítám. Důvěřovat mi, je něco, co vás neučili. Ve skutečnosti jste byli učeni, abyste mi nedůvěřovali. Jako děti jste se velmi brzy naučili spoléhat na energii a schopnosti své mysli, abyste si uspořádali svůj život tak, abyste ho zvládli.

zobraziť celý článok »

Archanděl Michael – Léčení zlomeného srdce

Já jsem Archanděl Michael a přináším konejšivý balzám světla, aby jemně a snadno vyléčil vaše srdce a všechny myšlenky, emoce a pocity spojené s vaší srdeční čakrou. Mou rolí je přivést vaši srdeční čakru do světla a láskyplných vibrací Království andělů, abyste pokračovali v rozpoznávání Stvořitele v láskyplných energiích svého srdce.

zobraziť celý článok »

Archanděl Michael – Čas rozhodnutí, budoucnost je teď

Milovaní mistři, nikdy předtím jste neměli takovou nádhernou příležitost sloužit lidstvu jako Tvůrce. Ve svém evolučním procesu jste na křižovatce, neboť svět, který jste v minulosti znali, se vytrácí. Jako Andělským Jiskrám Stvořitele vám byl dán velký dar, drahocenná truhla esence Stvořitele, abyste ji používali jakýmkoli způsobem podle svého přání.

Tento život jste začali s určitou dávkou Adamantinových Částic Světla (Esencí Nejvyššího Stvořitele) uložených ve vašem Svatém Srdci, a také jste dostali zásobu ukrytou ve vaší Kořenové čakře – Atom Semínka Svatého Ohně občas nazývaný Kundalini a znázorňovaný jako stočený had. Vždy jste měli přístup ke Svatému Ohni uloženému ve vašem Srdci; nicméně, musíte si pamatovat, jak své „Klíče ke Království“ používat, abyste zapálili a efektivně použili tento mocný zdroj Božího Světla.

zobraziť celý článok »

Hilarion, 30.11. 2014 – 7.12. 2014

Milovaní,
je to těžké období, jak pokračujete v propouštění všeho, co vám kdysi bylo drahé. Mnohá vaše očekávání ohledně toho, jak má vypadat váš život, jsou nyní roztrhána na cucky větrem změn. Kamkoliv se podíváte, je třeba volit mezi láskou a strachem. Když si vyberete lásku, vaše srdce se otevře bolesti z propuštění vašich nejdražších a nejtajnějších snů a z vydávání se do neznáma. Je to nová hranice vědomí a vy jste nositeli nového snu. Ale stále se držíte těch, které milujete a nemůžete se oprostit od pout, které vás držely. A tak to mělo být, protože co je láska bez nasazení, oddanosti, bez loajálnosti, čestnosti a cti? Vaše silná integrita vám nedovolí nechat je napospas a opakovaně se snažíte je probudit. Činíte tak z vyšších dimenzí, kde převládá vyšší vědomí všeho. Říkáme vám: vždy následujte své srdce a spojte ho s vnitřním věděním mudrce, který je ve vás.

zobraziť celý článok »

Matka Marie a Marie Magdaléna – Diskuse o podpůrných krocích na rozpuštění strachu a nemoci

Matka Marie: Dnes vás vítám s vibrací 9. Paprsku Světla a přináším vám zářivé barvy a vibrace modrého a zeleného světla, zaměřené na integraci a prozkoumávání duše, stejně jako na spojení nebe se Zemí – světla s hmotou. Prosím, dovolte mi vystavit vás tomuto světlu, aby se mohlo vpít do celé vaší bytosti. Jakmile vás obklopí realita modrého a zeleného světla 9. Paprsku Světla, dýchejte v léčivých vibracích, moudrosti a transformačních posunech, které tento aspekt Stvořitele podporuje.

zobraziť celý článok »

Zakázané vdělávání

Vynikajúci film o tom, ako by mohlo vyzerať vzdelávanie, keby… sa pomenilo asi veľmi veľa vecí :) myslím si, že vzdelávanie, alebo lepšie povedané informovanie a podporovanie k samostatnému získavaniu informácií, je základným nástrojom vymanenia sa z tohto bordelu, v ktorom tu žijeme a tento film ukazuje ucelenú koncepciu toho, ako by to mohlo vyzerať. je šialene dlhý, ale rozhodne stojí za pozretie.
danuša

zobraziť celý článok »

Lord Melchizedek – Zdokonalené spojení duše a jednota

Dnes vás vítám ve vědomí a pravdě vesmírné jednoty a posílám vám vibrace vědomí, které vás objímají jako hřejivý vánek láskyplného světla. Jednota je slovo a pojem, které popisuje přirozenou část mého i vašeho bytí spolu se všemi dušemi na Zemi a ve vnitřních rovinách. Když zkusíme hlouběji přemýšlet o slovu jednota a jak ji promítnout do našich realit, může to být obzvláště pro vás na Zemi náročné pochopit. Ve vnitřních rovinách jsme zvyklí na energii, jež se může jevit jako hmota, která se slučuje a integruje jako kdyby v souladu tančila sama se sebou. Na Zemi takový soulad a integraci energií můžete prožívat, ale vnímání oddělení zůstává evidentní, protože víra v to, že jste odděleni, je naprogramována a zakořeněna ve vašem vědomí. Může se zdát správné odstranit přesvědčení o oddělenosti, což se také projevuje jako podpora v pochopení fyzické a materiální reality na Zemi. Klíčem je dále vyvíjet již existující víru v jednotu a sjednocení, či integraci a sloučení, ale přesto k ní nebýt připoután a zaměřit se na oddělení všech forem.

zobraziť celý článok »

Marie Magdaléna – Období propojení

Prožíváte nyní svou božskou esenci na posvátné cestě, která odkrývá vaše poslání jako duše na Zemi a ve vesmíru Stvořitele. Cesta, kterou zažíváte a na kterou se neustále vydáváte, je výjimečná cesta, která shromažďuje z vašich minulých, paralelních a současných životů všechny vaše dovednosti, schopnosti, moudrost a vědění, aby se projevily ve vašem přítomném okamžiku. Vše, co potřebujete, je přítomné ve vašem bytí, připravené k aktivaci, dostupné k prožívání a přítomno, aby to bylo uznáno jako posvátné projevení božského. Nyní se pro vás odkrývá Vaše poslání na Zemi. V každém okamžiku svého života kráčíte svým posláním, ať už jste se svým životem spokojeni či ne, ať už prožíváte snadno plynoucí tok života či výzvy, cítíte se zmatení nebo inspirovaní. V této chvíli a v každém momentě vaší reality jste na správném místě s vhodným načasováním a vše proudí v souladu s vaší duší, skupinou duší a božskou vůlí Stvořitele. Toto je pravda, jste přesně tam, kde potřebujete ve svém životě a svých zkušenostech být, abyste plněji a se všemi vyjádřeními sebe sama prožívali Věk Lásky a veškerou jeho hojnost.

zobraziť celý článok »

Archanděl Michael – Vynoření vnitřního bojovníka světla

Stát v moci a másce a být těžištěm Zářícího světla pro přechod Země

V období po planetárním novém roce* a globální rovnodennosti jsou energie Změny na Zemi dále mocné. Vlny světelných kódů, impulzů Slunce a diamantového světla dále pulzují Galaxií, aktivují při tom hluboké změny všech životních forem a struktur. Na Zemi se tyto impulzy světla vstřebávají do světelné mřížky a do vědomí těch, jejichž světelná těla jsou připravena je přijmout. A když jsou jednou přijaty, slouží k započetí velmi hlubokých změn, které pokračují procesem prolomení starých třídimenzionálních vzorců a probuzení nového multi-dimenzionálního vědomí Země.

zobraziť celý článok »

Archandel Michael – Obrácení se dovnitr k Duševní Síle

Zase jste jednou dospěli k „Novému roku“ vaší planety. Až dosáhnete konce července 2014, neklidného měsíce naplněného výzvami, budete připraveni překročit práh a vstoupit do Nového roku Světla, Času a Zkušeností. Vyberete si jít se stoupajícím světlem a do nové úrovně zkušeností, nebo budete jednoduše pokračovat, abyste opakovali ty stejné zkušenosti stále znovu i v přicházejícím roce?

Je to oprávněný dotaz, protože planetární energie stoupají a nabírají na intenzitě, každé živé bytosti na Planetě je dána příležitost zahájit nový stupeň osobního růstu a zkušenosti v souladu s energiemi Planety a vstupujících Světelných kódů, které jsou vysílány z Velkého Centrálního Slunce a Galaktického Centra v podobě světelných impulsů z Velkého Kosmického Srdce a Mysli.

zobraziť celý článok »

Archanděl Michael – Stát sa osobností naplněnou duší

Milovaní mistři, VÁŠ ATOM BOŽÍHO SEMÍNKA/ přítomnost JÁ JSEM je původní Jádro vaší Inteligence, vaše první identita jednotlivce v rámci Vesmírné zkušenosti nebo zkušenosti v Podvesmíru. V rámci zkušenosti v tomto Podvesmíru obsahovalo prvních dvanáct Božích Jisker/ zlomků duše všechny ctnosti, znaky, talenty a vědomosti, které jste měli potřebovat, abyste procházeli nesčetnými úrovněmi (dimenzemi) tohoto Podvesmíru. Od té doby se Esence vašeho Atomu Božího Semínka nesčetněkrát rozdělila a oddělila. Nyní jste v procesu, kdy znovu získáváte, požadujete a napravujete všechny mnohonásobné stránky svého Já-duše v rámci třetí/čtvrté dimenze, abyste se mohli pohnout vpřed do úžasnější, dynamičtější a více se rozpínající verze svého Vyššího Já v rámci prostředí páté dimenze. Jako pomoc v tomto, obsahují vaše Boží Buňka – Diamantové Jádro a vaše osobní Stvořitelovo Kolo Květu Života celé rozpětí Dvanácti Paprsků Božího Vědomí pro zkušenost v tomto Podvesmíru. Byly navrženy tak, abyste, až budete připraveni nastoupit zpáteční cestu do vyšších úrovní vědomí, měli přístup ke svému vlastnímu PLNÉMU SPEKTRU BOŽSTVÍ. Vaším úkolem je tyto Paprsky aktivovat, abyste vstřebali a ztělesnili Boží kvality a znaky, které obsahují, a pak je používali pro nejvyšší dobro. Stále je mnoho zmatků v tom, co je duše, jak funguje a kde přebývá. Je životně důležité, abyste rozuměli spletitému procesu, kdy se znovu spojujete s mnoha stránkami svého Vyššího Já. Je také důležité, abyste si ujasnili hlubší učení, které jsme vám dali, týkající se Zlomků Vyššího Já (máte jich mnoho, ne jen jeden) a procesu ztělesnění těchto mnohočetných stránek Já. Proto cítíme, že je čas na pokročilejší vysvětlení tohoto procesu důležitého pro VÝVOJ DUŠE.

zobraziť celý článok »

Hilarion, 28.9. 2014 – 5.10. 2014

Milovaní,
jak se svět posouvá do vyšší dimenze, obecně lze říct, že to lidé nevnímají, kromě těch, kdo jsou naladěni na nápory energií. Jsou to osvícení jedinci, jako vy, kteří udržují a ukotvují světlo na Zemi. Mnozí z vás si nejste vědomi toho, jak důležitou roli hrajete ve stávajících událostech a my chceme abyste věděli, že v této době je každý z vás potřebný. Je důležité, abyste udržovali své světlo a setrvávali ve stavu míru a klidu, radosti a štěstí. Když to budete dělat, vyvažujete tak snahy o udržení obyvatelstva v životě plném strachu a starostí a že toto udržování vyváženosti je teď potřebné.

zobraziť celý článok »

Teal Swan – Práce se stínem vs positivní zaměřován

zobraziť celý článok »

najnovšie komentáre