Get Adobe Flash player

Archanděl Michael – Stát sa osobností naplněnou duší

Milovaní mistři, VÁŠ ATOM BOŽÍHO SEMÍNKA/ přítomnost JÁ JSEM je původní Jádro vaší Inteligence, vaše první identita jednotlivce v rámci Vesmírné zkušenosti nebo zkušenosti v Podvesmíru. V rámci zkušenosti v tomto Podvesmíru obsahovalo prvních dvanáct Božích Jisker/ zlomků duše všechny ctnosti, znaky, talenty a vědomosti, které jste měli potřebovat, abyste procházeli nesčetnými úrovněmi (dimenzemi) tohoto Podvesmíru. Od té doby se Esence vašeho Atomu Božího Semínka nesčetněkrát rozdělila a oddělila. Nyní jste v procesu, kdy znovu získáváte, požadujete a napravujete všechny mnohonásobné stránky svého Já-duše v rámci třetí/čtvrté dimenze, abyste se mohli pohnout vpřed do úžasnější, dynamičtější a více se rozpínající verze svého Vyššího Já v rámci prostředí páté dimenze. Jako pomoc v tomto, obsahují vaše Boží Buňka – Diamantové Jádro a vaše osobní Stvořitelovo Kolo Květu Života celé rozpětí Dvanácti Paprsků Božího Vědomí pro zkušenost v tomto Podvesmíru. Byly navrženy tak, abyste, až budete připraveni nastoupit zpáteční cestu do vyšších úrovní vědomí, měli přístup ke svému vlastnímu PLNÉMU SPEKTRU BOŽSTVÍ. Vaším úkolem je tyto Paprsky aktivovat, abyste vstřebali a ztělesnili Boží kvality a znaky, které obsahují, a pak je používali pro nejvyšší dobro. Stále je mnoho zmatků v tom, co je duše, jak funguje a kde přebývá. Je životně důležité, abyste rozuměli spletitému procesu, kdy se znovu spojujete s mnoha stránkami svého Vyššího Já. Je také důležité, abyste si ujasnili hlubší učení, které jsme vám dali, týkající se Zlomků Vyššího Já (máte jich mnoho, ne jen jeden) a procesu ztělesnění těchto mnohočetných stránek Já. Proto cítíme, že je čas na pokročilejší vysvětlení tohoto procesu důležitého pro VÝVOJ DUŠE.

zobraziť celý článok »

Hilarion, 28.9. 2014 – 5.10. 2014

Milovaní,
jak se svět posouvá do vyšší dimenze, obecně lze říct, že to lidé nevnímají, kromě těch, kdo jsou naladěni na nápory energií. Jsou to osvícení jedinci, jako vy, kteří udržují a ukotvují světlo na Zemi. Mnozí z vás si nejste vědomi toho, jak důležitou roli hrajete ve stávajících událostech a my chceme abyste věděli, že v této době je každý z vás potřebný. Je důležité, abyste udržovali své světlo a setrvávali ve stavu míru a klidu, radosti a štěstí. Když to budete dělat, vyvažujete tak snahy o udržení obyvatelstva v životě plném strachu a starostí a že toto udržování vyváženosti je teď potřebné.

zobraziť celý článok »

Teal Swan – Práce se stínem vs positivní zaměřován

zobraziť celý článok »

Archanděl Michael – Iluze strachu

Milovaní mistři, zastavíte se se mnou na chvilku a uděláte inventuru toho, čeho jste poslední dobou dosáhli a co vám může připadat jako porážka nebo prohra? Chtěl bych, abyste se blíže podívali na to a lépe porozuměli tomu, co je zasvěcení a proces transformace. Jak se nadzvedává závoj zapomnění a vy se dostáváte do moudrosti svého Vyššího Já a Nadvědomé Mysli, získáváte jasnější obrázek toho, jak fungují vesmírné zákony, velkoleposti a dokonalosti vašeho Podvesmíru. Nicméně stále pochybujete a jste zmateni, když jste konfrontováni s některými z vašich starých strachů a pocitů.

zobraziť celý článok »

Archanděl Metatron – Úsvit intuitivního světa

Zdravím vás, milované bytosti světla, jsem Archanděl Metatron a dohlížím na proces vzestupu Země a přítomných duší z multi-vesmírné úrovně Stvořitelova vesmíru. Mým úkolem je vést proces vzestupu všech; když se oddáte svému osobnímu vzestupu, je to pozvání pro mě, abych se k vám přiblížil a podpořil zázračnou a úchvatnou transformaci, která se odehrává ve vašem bytí. Vzestup je především ve vás, spíše než mimo vás a já pracuji s jemnými energiemi vaší duše, abych vnesl hlubší vyjádření a prožitky Stvořitele tvůrčími a krásnými způsoby.

zobraziť celý článok »

Teal Swan – Rodičovstvo 2.0

zobraziť celý článok »

Archanděl Michael – ZVYŠOVÁNÍ VAŠÍ MOCI ZHMOTŇOVAT

Milovaní mistři, jak se posunujete po zpáteční cestě do říší vyšších dimenzí existence známých jako Řeka Světla Života, nebo někdy Duhový most Vesmírného vědomí, jsou vibrační vzorce ve vás i okolo vás ve stavu neustálé změny. To vyústilo ve vzrůstající expanzi vědomí, kde jsou filtry, skrz které se díváte na svět reality kolem sebe, stejně jako struktury víry, které jste kolem sebe vybudovali, nahrazovány vyššími pravdami, které vám dají více moci. Svět, který jste vytvořili a ti, se kterými jste v kontaktu, k vám budou vždy odrážet zpátky víry a očekávání, která jste přijali za svou pravdu.

zobraziť celý článok »

Teal Swan (Scott) – Léčení emočního těla

zobraziť celý článok »

Marie – Peníze a hojnost

Jsem Marie. Dnes bych vás chtěla pozvat, abyste se ponořili do energie tohoto místa, kde jsou shromážděni andělé, aby odlehčili vaši tíži a vyčerpanosti.

I vy sami jste také kdysi byli anděly a hluboko uvnitř jimi stále jste. Z jádra vaší bytosti prochází kanál k andělské říši. Andělé představují ohromnou základní energii, mnohem jemnější a něžnější než je pozemská realita s její hustotou a tíhou. Otevřete se této andělské energii, která se může zdát tolik vzdálená, a přesto k vám může přijít prostřednictvím nekonečného času a prostoru. Vy jste ve svém srdci andělem.

zobraziť celý článok »

Archanděl Metatron – Vytvořte ve světě mír jediným činem

Často se říká, že abyste vytvořili ve světě mír, potřebujete jednoduše bezpodmínečně milovat sebe sama, pokorně a vděčně, a milovat všechny ostatní otevřeně a se soucitem. Když si osvojujete sdílení té přirozené lásky, která ve vás je, je důležité si uvědomit, že existuje jeden zvyk a energie, které je třeba rozpustit, než se skutečně chopí moci láska, než bude posílena a budete ji ve své realitě zažívat. Bez opravdového uvědomění si tohoto zvyku nemůžete lásku a její léčivou a povznášející sílu zcela poznat. Mnoho lidí když medituje a praktikuje duchovní cvičení a hledají osvícení, ve skutečnosti dojdou k prožívání esence lásky ve svém bytí, protože když jsou plně v jejím objetí, láska transformuje, posiluje blahobyt a zdraví, přijetí a manifestaci hojnosti, prožitek svobody skrze blaženost a navýšené vědomí života skrze božskou moudrost. Láska je hlavní síla, kterou by měly vyjadřovat všechny bytosti na Zemi, ale je to přítomnost posuzování, která si žádá vaše soustředění, které vás pohání a bere prostor pro růst lásky.

zobraziť celý článok »

Áriové 15.7.2014

Jak pracovat s vlastní DNA
Co je lem Jednoty a potřeba v něm očistit i své vlastní energie.

Lidská DNA, buněčná struktura, kvantové vědomí – toto vše jsou synonyma toho, kdo vlastně jste. Ve vlastní DNA máte každý své božství, dokonalý „zápis“ všeho kým jste kdy byli, všeho co jste kdy prošli. Pouze čas chápejte ve všech rozměrech 3D, to znamená v minulosti, budoucnosti i přítomnosti. Máte ve své DNA obrovský poklad – a zároveň, vy, každý člověk jste nejcennější částí toho pokladu. Jste srdcem či mozkem tohoto pokladu, veškerého poznání. Poznání vyžaduje ucelené zkušenosti, proto chcete-li postoupit dál, vždy se ptejte, jestli zkušenost v tom či tom je ucelená. Smyslem vašeho lidského bytí na Zemi je vytvořit novou Zemi, to znamená zvednout vibrace lidí na tak vysokou úroveň pochopení a přijetí, aby v lidském soužití a chování mohla být hlavní stmelující emoce lásky, soucítění, vzájemné spolupráce, tolerance a svoboda.

zobraziť celý článok »

Archanděl Rafael a Archanděl Metatron – Zákony tvoření v této době

S požehnáním a láskou k vám my, Archanděl Rafael a Archanděl Metatron přicházíme, abychom vás pozdravili v tomto vzrušujícím období evoluce na Zemi i na vnitřních rovinách. Je to čas evoluce fyzického těla, emocionálního těla a mentálního těla, obzvláště díky tomu, že tato tři těla jsou poháněna do spirály transformace a aktivace, aby se nacházela v hlubší jednotě s vaším duchovním tělem, duší a se Stvořitelem a tím se zaktivovalo vše, co je v jádru vašeho bytí božského a bylo plně přítomno ve všech aspektech vašeho bytí. Už není možné vyhnout se světlu a pravdě svého bytí, je čas plně se chopit nejvyšších vibrací a vědomí svého pravého já.

zobraziť celý článok »

Marie Magdalena – Návrat divoké ženy

Drazí přátelé,

Všichni tři jsme tu dnes přítomni: Jeshua, Marie a Máří Magdaléna. Je nám velkou ctí být tu dnes s vámi. Vnímáme vás jako své bratry a sestry. V srdci jsme jedním a pro mě, Jeshuu, je zvláště osvobozující být po boku mých ženských přátel. Protože jsem často považován za jediného zástupce Kristovské energie. To však není úplná pravda. V mém životě po mém boku byly ženy, které byly pro mé poslání podstatné. V těch časech nebylo přijatelné, aby ženy konaly to, co jsem konal já, aby byly veřejnými učiteli. Moje matka i Máří Magdaléna však byly spirituálními bojovnicemi. Pomáhaly mi zasadit semínka Kristovského vědomí.

zobraziť celý článok »

Bohyně Isis – Nárůst Božského ženství

Zdravím vás jako pravda, s pravdou a v pravdě, neboť svou přítomností přivádím energie Božské Posvátné Bohyně a Ženského aspektu Stvořitele. Zdravím vás v pravdě, aby se pravda vašeho vlastního bytí mohla plněji ukázat a být rozpoznána a vnímána ve vaší vlastní přítomnosti a tvoření vaší reality. Pojďme zrcadlit pravdu Stvořitele, tím, že vzájemně uznáme a pohlédneme na své světlo a prozkoumáme tak do větší hloubky pravdu, která je věčně přítomná.

zobraziť celý článok »

Marie – Bez Vás nejsme kompletní

Já jsem Marie. Všechny vás s láskou zdravím z vědomí srdce, které nás nyní obklopuje a stále silněji prostupuje Zemi. Jste mezi prvními osobami, které přijímají toto vědomí srdce a vysílají ho na Zemi, a lidi kolem vás a my vám za to děkujeme. Přijměte náš vděk za to, že jste kanálem pro novou energii na Zemi.

Jste odvážní, učinili jste volby být tady a teď na Zemi v čase, kdy se mnohé mění pro dobré. Vyvstává však také mnoho věcí ve formě starého žalu a zranění, které jsou bolestivé. V tomto čase přicházejí na povrch extrémním způsobem a ano, taktéž uvnitř vás.

zobraziť celý článok »

Vše je tak, jak by mělo být, nebo ne?

„Tak to mělo být“, „musí za tím být nějaký vyšší smysl“, „vše je přesně tak, jak má být“. Poznámky snadno činěné mezi spirituálně nakloněnými. Často jsou tvrzení jako tato, činěny vůči situacím či událostem, které se zdají, že nemají smysl, jsou tragické nebo kruté. Nehody, nemoci, prosté překážky testují náš smysl pro spravedlnost. Proč se mi to stalo, proč se to muselo stát? Názor, že za vším, co se přihodí, je vyšší řád, božská ruka, která znamená dobro, je uklidňující. Je to však pravda?

zobraziť celý článok »

Archanděl Michael – OVLÁDÁNÍ SVÉHO ŽIVOTA

Milovaní mistři, máme pokračovat v opakování některých z našich nejdůležitějších minulých učení? Je velmi důležité, abyste měli hlavní cíle procesu vzestupu pevně zakořeněné ve vaší paměti. V současné době jste v procesu začleňování, vstřebávání další příslušné úrovně Světla Stvořitele, s pomocí inteligence vaší NadDuše. Spojování se s mnoha stránkami svého Já páté dimenze a jejich vstřebání, začlenění, nakonec vyústí do nového biologického plánu (modrotisku) (s)tvoření.

zobraziť celý článok »

Celestýnské Bílé bytostí – Probuzení duše a tvoření

S velkou láskou vás my, Celestýnské Bílé bytosti, dnes přicházíme pozdravit. Obklopujeme vás láskou, kterou s námi sdílí Stvořitel a která vám umožňuje prohloubit vaše vlastní vyladění a propojení se Stvořitelem. Na Zemi je doba velkých zázraků a kouzel, manifestuje se mnoho významných a mocných příležitostí, které vám nejen umožní navýšit svou vnitřní sílu, ale i vaši víru ve Stvořitele ve vašem bytí i v realitě. Jak společně vstupujeme do nového cyklu roku 2014, povstává ze Stvořitele mnoho energie, které je dobré si všimnout a poznat ji. Tento čas je doba manifestace, realizace a porozumění tomu mocnému prostředku, kterým jste v této současné realitě. Jste žádáni, abyste pokračovali v prožívání Stvořitelovy energie, ale uvědomte si, že jste vyladěni na kosmickou vibraci, která se dá popsat jako kouzelná. Po celý rok 2013 jste připravovali, synchronizovali a usazovali své energie do nového cyklu a éry lásky a to bude pokračovat tak, jak si dovolíte pokračovat v uvolňování starých energií a zvyků, ale je tu i vyšší uvědomění toho, co můžete manifestovat a toho, jak se skutečně projevujete. Začněte si intenzivněji všímat spojení a mostu mezi svým vlastním tělem, způsobu jakým funguje, a mezi realitou, kterou na Zemi prožíváte. Toto může být tak zesíleno, že budete schopni vystopovat manifestace ve své realitě až k pouhým myšlenkám a uvědomíte si, jak jste se cítili a dokonce jak jste vytvořili onu myšlenku, uvědomíte si myšlenkovou formu, její zrození až k manifestaci neboli naplnění ve své realitě. Toto mocné uvědomění, které se bude v průběhu nadcházejících let navyšovat, vybuduje nový základ víry a přijetí či důvěry ve svou vnitřní pravdu, což vás podpoří v probuzení a odemčení nejposvátnějšího pokladu ve vašem bytí. Na Zemi nyní probíhá mocný čas, protože toto je vaše skutečné nové probuzení po přípravách v roce 2013, je čas hledat ve svém bytí, abyste porozuměli tomu, co si vaše duše přeje projevit, abyste rozpoznali sebe sama jako svou pravdu a naplánovali si svou cestu dál skrze zasévání mocných záměrů a záměrů plných energie, které proudí z nejčistšího zdroje vaší duše. Je čas dát své duši povolení a prostor, aby vykročila a tvořila, tkala a pokládala struktury světla, které budou vtěleny do vašeho aurického pole a energetických těl, abyste byli připraveni na další stádia svého vzestupu. Tyto energetické struktury se mohou podobat posvátné geometrii, ale budou z duše, která se bude energeticky ukotvovat do fyzické úrovně vašeho bytí a reality.

zobraziť celý článok »

Celestýnské Bílé bytosti – Svoboda neomezené sebelásky

Vítáme se s vámi s láskou, protože vás ctíme a poznáváme ve vás velkolepé bytosti světla. Jsme Celestýnské Bílé bytosti a přicházíme vám v tomto čase pomoci a podpořit váš proces vzestupu. Od stvoření Země jsme s vámi, propůjčujeme své energie, podporu a vědomí. Milujeme hluboce Zemi, zde přítomné duše a proces vzestupu a přejeme si být k službám jakýmkoli vhodným způsobem pod vedením božské vůle Stvořitele.

Velkolepé bytosti světla, nyní žijete na Zemi v nejvzácnější a bohaté/výživné době, době transformace a hlubokých prožitků lásky. Ve skutečnosti to je, jako byste byli něžně objímáni Stvořitelem, takže jste schopni opravdu rozpoznat a přijmout jeho láskyplné kvality a pravdu. Je čas pro skutečné porozumění, vnímání a prožitek Stvořitele. Tento čas na Zemi je tak plodný, vyživující a bohatý, je plný důležitých příležitostí k vytvoření Stvořitelovy jednoty a ke zkoumání. Jako byste v mnoha ohledech hledali Stvořitele už velmi dlouho, ale nyní máte příležitost být v jeho přítomnosti a hluboce prožívat vzájemnou komunikaci a propojení. Je čas využít Věk lásky, kterým nyní procházíte a uvědomujete si jeho nabídky podpory pro vše, co si přejete jako duchovní bytost prožít a dokonce pro vše, čím si představujete, že můžete jako duchovní bytost být a ještě víc. Ve skutečnosti omezení staré éry padají, je toho méně, co se dá omezit, protože věříte méně v moc omezení. Velkolepé bytosti, je čas bádat ve svém bytí, žasnout, poznávat a přijímat vše, co je možné, všechny ty krásné příležitosti k prožívání Stvořitele. Dovolte si poznat, že už neexistuje žádné omezení k prožívání Stvořitele na Zemi. Štědré Stvořitelovy energie jsou tu pro vás přítomné, abyste je přijali a vtělili. K prožívání Stvořitele už nejsou žádná omezení, je čas, nechat svou duši myslet a tvořit ve velkém, protože když je přítomná láska, je to jakoby se otevřela brána, která dovolí všem blaženým vibracím Stvořitele, aby byly plně přítomné v přetékající jednotě.

zobraziť celý článok »

ARCHANDĚL MICHAEL – PŘÍSTUP KE KRYSTALŮM UDRŽUJÍCÍM ZÁZNAMY SEMÍNEK ATOMŮ ZEMĚ

Milovaní mistři, v oku vaší mysli, bez ohledu na to, co vnímáte, vizualizujte si, že hledíte na Zemi z velké Světelné lodě, a my, andělské Síly a nespočet vesmírných Bytostí Světla, které reprezentují Boha Otce/Matku, společně s vámi přinášíme energetické vibrační vzorce nádherného Andělského schématu jako přípravu na osídlení Země lidstvem. Během složitých, ucelených stadií příprav byly hluboko do Země na strategická místa po celé planetě implantovány velké citlivé krystaly. Část každého obrovského krystalu vyrostla ze Zemského povrchu jako ochranná hlídka, která vysílá energii a informace do vesmíru, a také funguje jako přijímač Andělského světla, Moudrosti a Síly od našeho Boha Otce/Matky. Za mnoho eónu let, kdy probíhaly změny na Zemi, kdy vyrostla horská pohoří do nebe, potopily se velké části zemského povrchu, a světadíly se posunuly a změnily tvar, byla většina těchto krystalů otřesena, zničena a zakopána hluboko do Země a vod. Nicméně mnohé zůstaly nedotčeny ve vodách, ve velkých jeskyních, a mnohé další leží blízko povrchu pokryté pouze malou vrstvou země a vegetace, a čekají na to, abyste je objevili a odkryli jejich mocné dary a dávné vzpomínky. Jsou to Semínka Atomu, které udržují záznamy Země, a vy držíte klíč, který vám poskytne přístup k moudrosti a moci zhmotňování, které v nich dřímají.

zobraziť celý článok »

najnovšie komentáre