Get Adobe Flash player

Prestávka

Milí spoluobčania :)

idem sa pozrieť na chvíľu do sveta a tak tu bude dočasná informačná pustina :) na všetky komentáre, ktoré by mohli vyžadovať moju reakciu, budem odpovedať hneď, ako to bude možné. majte sa tu najlepšie a veselú veľkú noc! :D

danuša

Archanděl Metatron – Kde je láska?

Milované majáčky světla a lásky na Zemi, všem aspektům vaší bytosti adresuji moji promluvu z Pravdy. I nadále jsem přítomen a podporuji Zemi a lidstvo v procesu duchovního vzestupu, dohlížím na kroky posunu a současně jistím hlubší smysl jednoty se Stvořitelem pro všechny. Můžete mě volat, abych vám pomáhal ve všech procesech vzestupu v rámci vaší bytosti i v rámci Země, neboť mám širší obraz o tom, co se děje a mohu vás navíc pro podporu zahrnout Světlem Stvořitele.

Můj cíl byl a je nadále zaměřen na jednotu se Stvořitelem, mám na mysli všechny Jeho aspekty jako je poznávání a sladění se Stvořitelem. Chci dnes hovořit o důležitosti lásky.

zobraziť celý článok »

Jeshua – Mužská a ženská energie

Drazí přátelé, je mi velkým potěšením být opět s vámi. Jsem tak šťastný, že jsem ve vaší společnosti. Máte tendenci ke mně vzhlížet, vzhlížet k bytostem jako jsem já jako k mistrům, ale my to takto nevidíme. Vidíme, jak v tomto náročném čase následujete svou cestu na Zemi, v čase, kdy se mnohé mění, a vidíme, jak rostete k vlastnímu mistrovství. Vidíme, jak se stáváte mistry, ke kterým občas vzhlížíte. A o tom to celé je – nalézt své vlastní mistrovství! Nenásledujte žádného mistra, který je před vás přiveden tradicí či knihami nebo tím, že vám o něm řekne někdo jiný. Objevte své vlastní mistrovství – o tom to celé je.

Dnes bych rád hovořil o tématu, který sahá daleko do vaší historie: o mužských a ženských energiích. Jsou to staré energie a mnohé se s nimi momentálně děje.

zobraziť celý článok »

Bohyně Tamara – Probuzení srdeční čakry Bohyně Země

Zdravím vás, milovaní, ctím a respektuji božskou podstatu a světlo ve vašem bytí. Díky lásce, světlu a vědomí si udržujeme důvěrnou blízkost a samu podstatu našeho bytí, která nám umožňuje rozpoznat totéž v sobě navzájem. Jsem Bohyně Tamara, znovu se k vám vracím, abych vám přinesla nové zprávy o probuzení Bohyně v nitru Země i ve vašem nitru. Na vnitřních rovinách probíhají oslavy jako hlavní známka procesu vzestupu, který se projevuje významným posunem ve vibracích Země. Vibrace Bohyně se nyní na Zemi projevuje skutečně ve velké míře, ale co je důležitější, probíhá vtělování Bohyně.

zobraziť celý článok »

Lord Maitreya – Podporování duší ve Věku Lásky

Dávám vám požehnání Krista a aktivuji ho z nitra vaší bytosti. Nechť Kristova aktivní energie lásky vytváří svou cestu skrze vaše bytí a realitu a čistá láska Stvořitele tak proniká do každého aspektu vašeho bytí.

zobraziť celý článok »

Duch Vody – Posvátný posun Matky Země

Krásné bytosti současné Země, tolik posunů v této době probíhá, že není možné se o všechny s vámi podělit, tak abyste si jich ve své realitě všimli. V tuto chvíli se na Zemi připravuje jeden důležitý posun, který se týká božské mřížky a původního plánu Země a vašeho vlastního bytí.
Tak, jak se Období Lásky na Zemi stává skutečností a láska je skutečně přítomna ve všem a v každém na Zemi, tak Země je na cestě obrovským posunem k probuzení. Díky mnoha světelným bytostem se začal rozvíjet energetický vzorec a plán Země tak, aby došlo k posunutí současného vědomí a způsob jak se planeta Země projevuje. Vzorce a plán Země se nalaďují na lásku. Mnoho starých energetických vzorců, bolestí a problémů, které tu vznikly, budou uzdraveny tak, aby vznikly a projevily se vzorce lásky na Matce Zemi. Ty budou pomalu naladěny tak, aby byly podobny vaším vlastním vzorcům a plánům vašeho bytí. Všechno a každý bude zharmonizován láskou, za účelem tvoření a prožívání více lásky.

zobraziť celý článok »

Archanděl Michael – Oslavování duchovního sjednocení

Milovaní mistři, spojme se dohromady během těchto svatých časů, když sdílíme své naděje, sny a to, čeho bychom v budoucnosti rádi dosáhli. Ano, děláme si také velké naděje a máme vize toho, jaké zázraky uskutečníte a jaké budou uskutečněny pro vás, hvězdná semínka na planetě Zemi.

zobraziť celý článok »

Teal Scott – Pozeranie sa na svet očami vnútorného umelca

zobraziť celý článok »

Teal Scott – Čo to znamená umožňovať

zobraziť celý článok »

Mistr Kuthumi – Vrcholy a propady současného vzestupu

Jako vždy, tak I dnes k vám přicházím s Láskou a jako Láska vás zdravím. Prožívám tak radost z toho, že se mohu napojit na pravdu v každém z vás. Jak již víte, Láska je ten nejlepší nástroj v jakékoliv realitě, ať už jste na Zemi nebo ve vnitřním světě. Láska je to, co vás podpoří a bude vaším používaným nástrojem. Je důležité, že k vám přicházím jako Láska, abych vás s Láskou pozdravil, protože vám to může připomenout a probudit hlubší prostor vědomí a pravdy Lásky vašeho bytí.

zobraziť celý článok »

Archanděl Michael – Vytváření vaší sféry (koule) andělského světla

Milovaní mistři, začínáte chápat, jak rozdílné budou vaše fyzické reality když získáte přístup k jemnějším a čistším frekvencím vyšších říší a začleníte je do své reality. Také zjistíte, jak radikálně se změní vaše budoucí životní zkušenosti. Až každý bude telepatický a zlepší se schopnosti vnímání jako je jasnozřivost, jasnocítění, jasnoslyšení, pochopíte, proč začne být prvořadá pravda, úcta a integrita. Jsme si vědomi Vzorců světla, které vydáváte, a také rezonance vašeho energetického podpisu, zda jsou harmonické nebo rušivé. Vidíme vaše záření nebo jeho nedostatek a nemůžete před námi skrýt, kdo opravdu jste. V blízké budoucnosti se tento dar stane normou také pro mnoho pokročilých Pracovníků Světla.

zobraziť celý článok »

Kryon – Otázky a odpovědi

Barack Obama (30.11.2008 – úryvek z channelingu)

Teď vám dám informaci, kterou někteří už vědí, o člověku, kterému říkáte Obama.

V první řadě – Kryon a Duch se nezajímají o vaši politiku. To, co kolektivně vytváříte v této oblasti, je věcí svobodné volby. Ale podívejte se na svobodnou volbu, kterou máte a na rozdíl mezi tím, co děláte ve staré energii ve srovnání s energií novou. VY to vytváříte. Bůh nedosazuje politiky do úřadu. To děláte vy. V této zemi (USA) jste si vytvořili systém, podle kterého dosadíte někoho speciálního. Tohle není politické – jsou někteří, co si myslí, že ano, protože vidí všechno politicky. Prosím nedívejte se na to tak.

zobraziť celý článok »

Archanděl Michael – Aktualizace čakerního systému

Váš čakerní systém je vaše brána k vyjádření Stvořitelova vesmíru, je to váš zdroj duchovní a energetické výživy a umožňuje, aby nepřetržitý tok Stvořitelova světla podporoval vaší další existenci v jednotě se Stvořitelem. Všechny aspekty vašeho čakerního systému se neustále mění a vyvíjejí, dokonce se může změnit i jejich účel, protože vibrace energie uvnitř i kolem vás se zvyšuje. Vaše čakry jsou pro vás osobní a působí jako osobní spojení a vyjádření Stvořitele skrze vaše bytí. Někdy zažíváte v určitých čakrách blokaci a to symbolizuje, že je to oblast, kde spojení se Stvořitelem potřebuje, abyste se nad ním zamysleli a zlepšili je. Na příklad máte-li zablokovanou srdeční čakru, může to znamenat, že máte problémy s propojováním, přijímáním či vyjadřováním lásky Stvořitele, takže je třeba se vědomě se svou čakrou propojit a přijít na to, co si vaše čakra přeje vám sdělit, co se týká propojení se Stvořitelem. Pamatujte, že váš nejvyšší smysl na Zemi je vyjadřovat a vyzařovat nejčistší vibrace Stvořitelova světla, lásky a vědomí. Cokoli, co vám v tom brání, od vás žádá, abyste se podívali na aspekt Stvořitele, se kterým možná nejste dost obeznámeni nebo kterého se bojíte na základě minulých okolností. Tím jste obdarováni nejvzácnějším darem, novým pohledem a pochopením Stvořitele a novou cestou k nabytí hlubší jednoty s ním.

zobraziť celý článok »

Archanděl Michael – Rok 2014: Nový vztah s Přírodou a Duchem Lesa

Dobrodružství roku 2014 a možnosti: Energie Nové Země

Milovaná Rodino Světla, jaká to radost a potěšení vstupovat do tohoto roku 2014 ve vaší nové realitě! V tomto poselství chceme s vámi mluvit o některých možnostech, které nabývají tvar v časové ose vaší Nové Země.

zobraziť celý článok »

Kryon – ZÁHADNÁ INNATE – VROZENÁ MOUDROST TĚLA”

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby. Můj partner odstupuje stranou, ale stále zůstává připojen. Řekli jsme to již dříve: tento proces, kterému se říká channeling není ovládnutím. Channeling je jakési splynutí se svolením, dohoda mezi vědomím lidské bytosti a jeho Vyšším Já. Tuto dohodu není obtížné uzavřít, pokud to dovolí hranice víry a tradice. Pokud vás učili, že tento proces není správný, potom je těžké jej provádět. Proto velká část schopnosti mého partnera channelovat je dána tím, že ví, že je to skutečné a cítí se přitom v pohodě.

Channeling vyžaduje trénink a cvičení, abyste si na něj pomalu zvykli. Je to nádherný “prostor”, ve kterém může lidská bytost sedět a na několik okamžiků jen “být”, protože informace přicházejí bez zapojení intelektu. Můj partner se stává překladatelem. Přijímá nelineární, kvantové informace z mé strany závoje a vytváří lineární proud do svého kulturního jazyka. Trvalo mu to roky. Je to naučený proces.

zobraziť celý článok »

Archanděl Michael – Rituál přechodu do reality páté dimenze

Milovaní mistři, jste právě teď uprostřed toho, že se stáváte pravým, původním Já, procesem vzestupu, který zahrnuje nekonečně expandující cykly růstu Duše. Vaše NadDuše-Vyšší Já vás neustále popohání dál a nahoru do Světla úplnějších a mocnějších polí vědomí. Kvalita vašich životních zážitků je okamžik po okamžiku určována frekvencemi vibrací vašich myšlenek. Čím více energie dáte do nějaké myšlenky, zároveň s opakováním, to určuje jak rychle se myšlenkový vzorec bude zhmotňovat a jak vás to ve vaší současné realitě ovlivní. Vaše myšlenkové formy vyzařují ven do vzorců Nekonečna, a tam se spojují s odpovídajícími energetickými poli vědomí – zvláštními úrovněmi energie kolektivního vědomí, vědomí mas, a jsou součástí poddimenze hologramu života, ve kterém právě existujete. V proudu kolektivního vědomí třetí/čtvrté dimenze jsou velmi silné frekvence strachu a negativity. Ať už máte jakékoli negativní emoce, budou vám neustále různými způsoby předkládány, dokud nepřeměníte jejich neladící a falešnou energii do Světelných vzorců vyšších vibrací.

zobraziť celý článok »

Kryon – Poslední channeling roku 2013

Zdravím vás, drazí přátelé, já jsem Kryon z Magnetické Služby.

Je prosinec 2013! Zdá se to teprve chvíli, co jsme se loni viděli spolu s tisícovkami duší po celé planetě. Řekl jsem vám, ať vytrváte. Řekl jsem, že proroctví o precesi rovnodennosti (týkající se 21. 12. 2012) byla tisíciletí stará. Popsali jsme proroky Mayské civilizace, kteří sestavili časové fraktály tak, že jejich kalendář odrážel esoterickou stránku roku 2012. Řekli jsme, že jejich vize byla tak hluboká, že konec jejich kalendáře se shodoval se začátkem nové éry. Řekli jsme vám, že v mezidobí – mezi koncem roku 2012 a začátkem roku 2014 – bude čas rekalibrace.

zobraziť celý článok »

Teal Scott – Dvojplamene a spriaznené duše

zobraziť celý článok »

Kryon – Jak funguje synchronicita

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby.

Můj partner opět poodstoupil stranou. Již dříve jsme popsali channeling jako proces, který vzdává čest Lidským Bytostem. Používá multidimenzionální, biologický portál, který se jmenuje šišinka a umožňuje rozšíření tvořivého zdroje ve vás. To je channeling. Je dostupný lidstvu a vždy byl, ale v této nové energii je dostupný pro ty nejnovější informace, myšlenky a procesy, které k vám přicházejí.

zobraziť celý článok »

Mistr El Morya – Za Iluzí

Já jsem mistr El Morya, Chohan správce Prvního Paprsku Světla na vnitřních pláních Stvořitelova vesmíru. Mým úkolem je dekódovat a šířit vůli Stvořitele do mnoha pozemských úrovní a vědomí lidstva. Můžete přivolat mé energie, aby vám pomohly pochopit a dešifrovat vůli Stvořitele, která je určena právě vám, vaší realitě a vašemu poslání na Zemi. Jsem tu, abych vás podporoval a už teď vám pomáhám přijímat posvátnou vůli Stvořitele, ale můžete přímo přivolat mé energie, aby vás podpořily v opravdovém pochopení vedení či vhledů, které k vám přicházejí a skrze vás se aktivují.

zobraziť celý článok »

najnovšie komentáre