Get Adobe Flash player

Archanděl Michael – Čas rozhodnutí, budoucnost je teď

Milovaní mistři, nikdy předtím jste neměli takovou nádhernou příležitost sloužit lidstvu jako Tvůrce. Ve svém evolučním procesu jste na křižovatce, neboť svět, který jste v minulosti znali, se vytrácí. Jako Andělským Jiskrám Stvořitele vám byl dán velký dar, drahocenná truhla esence Stvořitele, abyste ji používali jakýmkoli způsobem podle svého přání.

Tento život jste začali s určitou dávkou Adamantinových Částic Světla (Esencí Nejvyššího Stvořitele) uložených ve vašem Svatém Srdci, a také jste dostali zásobu ukrytou ve vaší Kořenové čakře – Atom Semínka Svatého Ohně občas nazývaný Kundalini a znázorňovaný jako stočený had. Vždy jste měli přístup ke Svatému Ohni uloženému ve vašem Srdci; nicméně, musíte si pamatovat, jak své „Klíče ke Království“ používat, abyste zapálili a efektivně použili tento mocný zdroj Božího Světla.

zobraziť celý článok »

Hilarion, 30.11. 2014 – 7.12. 2014

Milovaní,
je to těžké období, jak pokračujete v propouštění všeho, co vám kdysi bylo drahé. Mnohá vaše očekávání ohledně toho, jak má vypadat váš život, jsou nyní roztrhána na cucky větrem změn. Kamkoliv se podíváte, je třeba volit mezi láskou a strachem. Když si vyberete lásku, vaše srdce se otevře bolesti z propuštění vašich nejdražších a nejtajnějších snů a z vydávání se do neznáma. Je to nová hranice vědomí a vy jste nositeli nového snu. Ale stále se držíte těch, které milujete a nemůžete se oprostit od pout, které vás držely. A tak to mělo být, protože co je láska bez nasazení, oddanosti, bez loajálnosti, čestnosti a cti? Vaše silná integrita vám nedovolí nechat je napospas a opakovaně se snažíte je probudit. Činíte tak z vyšších dimenzí, kde převládá vyšší vědomí všeho. Říkáme vám: vždy následujte své srdce a spojte ho s vnitřním věděním mudrce, který je ve vás.

zobraziť celý článok »

Matka Marie a Marie Magdaléna – Diskuse o podpůrných krocích na rozpuštění strachu a nemoci

Matka Marie: Dnes vás vítám s vibrací 9. Paprsku Světla a přináším vám zářivé barvy a vibrace modrého a zeleného světla, zaměřené na integraci a prozkoumávání duše, stejně jako na spojení nebe se Zemí – světla s hmotou. Prosím, dovolte mi vystavit vás tomuto světlu, aby se mohlo vpít do celé vaší bytosti. Jakmile vás obklopí realita modrého a zeleného světla 9. Paprsku Světla, dýchejte v léčivých vibracích, moudrosti a transformačních posunech, které tento aspekt Stvořitele podporuje.

zobraziť celý článok »

Zakázané vdělávání

Vynikajúci film o tom, ako by mohlo vyzerať vzdelávanie, keby… sa pomenilo asi veľmi veľa vecí :) myslím si, že vzdelávanie, alebo lepšie povedané informovanie a podporovanie k samostatnému získavaniu informácií, je základným nástrojom vymanenia sa z tohto bordelu, v ktorom tu žijeme a tento film ukazuje ucelenú koncepciu toho, ako by to mohlo vyzerať. je šialene dlhý, ale rozhodne stojí za pozretie.
danuša

zobraziť celý článok »

Lord Melchizedek – Zdokonalené spojení duše a jednota

Dnes vás vítám ve vědomí a pravdě vesmírné jednoty a posílám vám vibrace vědomí, které vás objímají jako hřejivý vánek láskyplného světla. Jednota je slovo a pojem, které popisuje přirozenou část mého i vašeho bytí spolu se všemi dušemi na Zemi a ve vnitřních rovinách. Když zkusíme hlouběji přemýšlet o slovu jednota a jak ji promítnout do našich realit, může to být obzvláště pro vás na Zemi náročné pochopit. Ve vnitřních rovinách jsme zvyklí na energii, jež se může jevit jako hmota, která se slučuje a integruje jako kdyby v souladu tančila sama se sebou. Na Zemi takový soulad a integraci energií můžete prožívat, ale vnímání oddělení zůstává evidentní, protože víra v to, že jste odděleni, je naprogramována a zakořeněna ve vašem vědomí. Může se zdát správné odstranit přesvědčení o oddělenosti, což se také projevuje jako podpora v pochopení fyzické a materiální reality na Zemi. Klíčem je dále vyvíjet již existující víru v jednotu a sjednocení, či integraci a sloučení, ale přesto k ní nebýt připoután a zaměřit se na oddělení všech forem.

zobraziť celý článok »

Marie Magdaléna – Období propojení

Prožíváte nyní svou božskou esenci na posvátné cestě, která odkrývá vaše poslání jako duše na Zemi a ve vesmíru Stvořitele. Cesta, kterou zažíváte a na kterou se neustále vydáváte, je výjimečná cesta, která shromažďuje z vašich minulých, paralelních a současných životů všechny vaše dovednosti, schopnosti, moudrost a vědění, aby se projevily ve vašem přítomném okamžiku. Vše, co potřebujete, je přítomné ve vašem bytí, připravené k aktivaci, dostupné k prožívání a přítomno, aby to bylo uznáno jako posvátné projevení božského. Nyní se pro vás odkrývá Vaše poslání na Zemi. V každém okamžiku svého života kráčíte svým posláním, ať už jste se svým životem spokojeni či ne, ať už prožíváte snadno plynoucí tok života či výzvy, cítíte se zmatení nebo inspirovaní. V této chvíli a v každém momentě vaší reality jste na správném místě s vhodným načasováním a vše proudí v souladu s vaší duší, skupinou duší a božskou vůlí Stvořitele. Toto je pravda, jste přesně tam, kde potřebujete ve svém životě a svých zkušenostech být, abyste plněji a se všemi vyjádřeními sebe sama prožívali Věk Lásky a veškerou jeho hojnost.

zobraziť celý článok »

Archanděl Michael – Vynoření vnitřního bojovníka světla

Stát v moci a másce a být těžištěm Zářícího světla pro přechod Země

V období po planetárním novém roce* a globální rovnodennosti jsou energie Změny na Zemi dále mocné. Vlny světelných kódů, impulzů Slunce a diamantového světla dále pulzují Galaxií, aktivují při tom hluboké změny všech životních forem a struktur. Na Zemi se tyto impulzy světla vstřebávají do světelné mřížky a do vědomí těch, jejichž světelná těla jsou připravena je přijmout. A když jsou jednou přijaty, slouží k započetí velmi hlubokých změn, které pokračují procesem prolomení starých třídimenzionálních vzorců a probuzení nového multi-dimenzionálního vědomí Země.

zobraziť celý článok »

Archandel Michael – Obrácení se dovnitr k Duševní Síle

Zase jste jednou dospěli k „Novému roku“ vaší planety. Až dosáhnete konce července 2014, neklidného měsíce naplněného výzvami, budete připraveni překročit práh a vstoupit do Nového roku Světla, Času a Zkušeností. Vyberete si jít se stoupajícím světlem a do nové úrovně zkušeností, nebo budete jednoduše pokračovat, abyste opakovali ty stejné zkušenosti stále znovu i v přicházejícím roce?

Je to oprávněný dotaz, protože planetární energie stoupají a nabírají na intenzitě, každé živé bytosti na Planetě je dána příležitost zahájit nový stupeň osobního růstu a zkušenosti v souladu s energiemi Planety a vstupujících Světelných kódů, které jsou vysílány z Velkého Centrálního Slunce a Galaktického Centra v podobě světelných impulsů z Velkého Kosmického Srdce a Mysli.

zobraziť celý článok »

Archanděl Michael – Stát sa osobností naplněnou duší

Milovaní mistři, VÁŠ ATOM BOŽÍHO SEMÍNKA/ přítomnost JÁ JSEM je původní Jádro vaší Inteligence, vaše první identita jednotlivce v rámci Vesmírné zkušenosti nebo zkušenosti v Podvesmíru. V rámci zkušenosti v tomto Podvesmíru obsahovalo prvních dvanáct Božích Jisker/ zlomků duše všechny ctnosti, znaky, talenty a vědomosti, které jste měli potřebovat, abyste procházeli nesčetnými úrovněmi (dimenzemi) tohoto Podvesmíru. Od té doby se Esence vašeho Atomu Božího Semínka nesčetněkrát rozdělila a oddělila. Nyní jste v procesu, kdy znovu získáváte, požadujete a napravujete všechny mnohonásobné stránky svého Já-duše v rámci třetí/čtvrté dimenze, abyste se mohli pohnout vpřed do úžasnější, dynamičtější a více se rozpínající verze svého Vyššího Já v rámci prostředí páté dimenze. Jako pomoc v tomto, obsahují vaše Boží Buňka – Diamantové Jádro a vaše osobní Stvořitelovo Kolo Květu Života celé rozpětí Dvanácti Paprsků Božího Vědomí pro zkušenost v tomto Podvesmíru. Byly navrženy tak, abyste, až budete připraveni nastoupit zpáteční cestu do vyšších úrovní vědomí, měli přístup ke svému vlastnímu PLNÉMU SPEKTRU BOŽSTVÍ. Vaším úkolem je tyto Paprsky aktivovat, abyste vstřebali a ztělesnili Boží kvality a znaky, které obsahují, a pak je používali pro nejvyšší dobro. Stále je mnoho zmatků v tom, co je duše, jak funguje a kde přebývá. Je životně důležité, abyste rozuměli spletitému procesu, kdy se znovu spojujete s mnoha stránkami svého Vyššího Já. Je také důležité, abyste si ujasnili hlubší učení, které jsme vám dali, týkající se Zlomků Vyššího Já (máte jich mnoho, ne jen jeden) a procesu ztělesnění těchto mnohočetných stránek Já. Proto cítíme, že je čas na pokročilejší vysvětlení tohoto procesu důležitého pro VÝVOJ DUŠE.

zobraziť celý článok »

Hilarion, 28.9. 2014 – 5.10. 2014

Milovaní,
jak se svět posouvá do vyšší dimenze, obecně lze říct, že to lidé nevnímají, kromě těch, kdo jsou naladěni na nápory energií. Jsou to osvícení jedinci, jako vy, kteří udržují a ukotvují světlo na Zemi. Mnozí z vás si nejste vědomi toho, jak důležitou roli hrajete ve stávajících událostech a my chceme abyste věděli, že v této době je každý z vás potřebný. Je důležité, abyste udržovali své světlo a setrvávali ve stavu míru a klidu, radosti a štěstí. Když to budete dělat, vyvažujete tak snahy o udržení obyvatelstva v životě plném strachu a starostí a že toto udržování vyváženosti je teď potřebné.

zobraziť celý článok »

Teal Swan – Práce se stínem vs positivní zaměřován

zobraziť celý článok »

Archanděl Michael – Iluze strachu

Milovaní mistři, zastavíte se se mnou na chvilku a uděláte inventuru toho, čeho jste poslední dobou dosáhli a co vám může připadat jako porážka nebo prohra? Chtěl bych, abyste se blíže podívali na to a lépe porozuměli tomu, co je zasvěcení a proces transformace. Jak se nadzvedává závoj zapomnění a vy se dostáváte do moudrosti svého Vyššího Já a Nadvědomé Mysli, získáváte jasnější obrázek toho, jak fungují vesmírné zákony, velkoleposti a dokonalosti vašeho Podvesmíru. Nicméně stále pochybujete a jste zmateni, když jste konfrontováni s některými z vašich starých strachů a pocitů.

zobraziť celý článok »

Archanděl Metatron – Úsvit intuitivního světa

Zdravím vás, milované bytosti světla, jsem Archanděl Metatron a dohlížím na proces vzestupu Země a přítomných duší z multi-vesmírné úrovně Stvořitelova vesmíru. Mým úkolem je vést proces vzestupu všech; když se oddáte svému osobnímu vzestupu, je to pozvání pro mě, abych se k vám přiblížil a podpořil zázračnou a úchvatnou transformaci, která se odehrává ve vašem bytí. Vzestup je především ve vás, spíše než mimo vás a já pracuji s jemnými energiemi vaší duše, abych vnesl hlubší vyjádření a prožitky Stvořitele tvůrčími a krásnými způsoby.

zobraziť celý článok »

Teal Swan – Rodičovstvo 2.0

zobraziť celý článok »

Archanděl Michael – ZVYŠOVÁNÍ VAŠÍ MOCI ZHMOTŇOVAT

Milovaní mistři, jak se posunujete po zpáteční cestě do říší vyšších dimenzí existence známých jako Řeka Světla Života, nebo někdy Duhový most Vesmírného vědomí, jsou vibrační vzorce ve vás i okolo vás ve stavu neustálé změny. To vyústilo ve vzrůstající expanzi vědomí, kde jsou filtry, skrz které se díváte na svět reality kolem sebe, stejně jako struktury víry, které jste kolem sebe vybudovali, nahrazovány vyššími pravdami, které vám dají více moci. Svět, který jste vytvořili a ti, se kterými jste v kontaktu, k vám budou vždy odrážet zpátky víry a očekávání, která jste přijali za svou pravdu.

zobraziť celý článok »

Teal Swan (Scott) – Léčení emočního těla

zobraziť celý článok »

Marie – Peníze a hojnost

Jsem Marie. Dnes bych vás chtěla pozvat, abyste se ponořili do energie tohoto místa, kde jsou shromážděni andělé, aby odlehčili vaši tíži a vyčerpanosti.

I vy sami jste také kdysi byli anděly a hluboko uvnitř jimi stále jste. Z jádra vaší bytosti prochází kanál k andělské říši. Andělé představují ohromnou základní energii, mnohem jemnější a něžnější než je pozemská realita s její hustotou a tíhou. Otevřete se této andělské energii, která se může zdát tolik vzdálená, a přesto k vám může přijít prostřednictvím nekonečného času a prostoru. Vy jste ve svém srdci andělem.

zobraziť celý článok »

Archanděl Metatron – Vytvořte ve světě mír jediným činem

Často se říká, že abyste vytvořili ve světě mír, potřebujete jednoduše bezpodmínečně milovat sebe sama, pokorně a vděčně, a milovat všechny ostatní otevřeně a se soucitem. Když si osvojujete sdílení té přirozené lásky, která ve vás je, je důležité si uvědomit, že existuje jeden zvyk a energie, které je třeba rozpustit, než se skutečně chopí moci láska, než bude posílena a budete ji ve své realitě zažívat. Bez opravdového uvědomění si tohoto zvyku nemůžete lásku a její léčivou a povznášející sílu zcela poznat. Mnoho lidí když medituje a praktikuje duchovní cvičení a hledají osvícení, ve skutečnosti dojdou k prožívání esence lásky ve svém bytí, protože když jsou plně v jejím objetí, láska transformuje, posiluje blahobyt a zdraví, přijetí a manifestaci hojnosti, prožitek svobody skrze blaženost a navýšené vědomí života skrze božskou moudrost. Láska je hlavní síla, kterou by měly vyjadřovat všechny bytosti na Zemi, ale je to přítomnost posuzování, která si žádá vaše soustředění, které vás pohání a bere prostor pro růst lásky.

zobraziť celý článok »

Áriové 15.7.2014

Jak pracovat s vlastní DNA
Co je lem Jednoty a potřeba v něm očistit i své vlastní energie.

Lidská DNA, buněčná struktura, kvantové vědomí – toto vše jsou synonyma toho, kdo vlastně jste. Ve vlastní DNA máte každý své božství, dokonalý „zápis“ všeho kým jste kdy byli, všeho co jste kdy prošli. Pouze čas chápejte ve všech rozměrech 3D, to znamená v minulosti, budoucnosti i přítomnosti. Máte ve své DNA obrovský poklad – a zároveň, vy, každý člověk jste nejcennější částí toho pokladu. Jste srdcem či mozkem tohoto pokladu, veškerého poznání. Poznání vyžaduje ucelené zkušenosti, proto chcete-li postoupit dál, vždy se ptejte, jestli zkušenost v tom či tom je ucelená. Smyslem vašeho lidského bytí na Zemi je vytvořit novou Zemi, to znamená zvednout vibrace lidí na tak vysokou úroveň pochopení a přijetí, aby v lidském soužití a chování mohla být hlavní stmelující emoce lásky, soucítění, vzájemné spolupráce, tolerance a svoboda.

zobraziť celý článok »

Archanděl Rafael a Archanděl Metatron – Zákony tvoření v této době

S požehnáním a láskou k vám my, Archanděl Rafael a Archanděl Metatron přicházíme, abychom vás pozdravili v tomto vzrušujícím období evoluce na Zemi i na vnitřních rovinách. Je to čas evoluce fyzického těla, emocionálního těla a mentálního těla, obzvláště díky tomu, že tato tři těla jsou poháněna do spirály transformace a aktivace, aby se nacházela v hlubší jednotě s vaším duchovním tělem, duší a se Stvořitelem a tím se zaktivovalo vše, co je v jádru vašeho bytí božského a bylo plně přítomno ve všech aspektech vašeho bytí. Už není možné vyhnout se světlu a pravdě svého bytí, je čas plně se chopit nejvyšších vibrací a vědomí svého pravého já.

zobraziť celý článok »

najnovšie komentáre